Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plany rozbudowy budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ

Plany rozbudowy budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ

W ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” zaplanowane jest stworzenie przestrzeni przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami i wolnej od barier architektonicznych dla Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

Założenie takie jest zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego. Prace nad rozbudową budynku wynikają z zadania 2 - Modelowe rozwiązania architektoniczne dla UJ.

Budynek biurowo-dydaktyczny, który będzie poddany rozbudowie jest zlokalizowany przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. To trzykondygnacyjny obiekt z lat 60. XX wieku, mieszczący się w zespole trzech budynków należących do UJ. Konstrukcja budynku jest żelbetowa, słupowa, w układzie poprzecznym dwunawowym.

Plan zagospodarowania obejmie obszar dla dwóch obiektów. Główny wjazd na teren działki został usytuowany od ul. Oleandry – jako wjazd jednokierunkowy, a wyjazd od ul. Ingardena. Drogi zaprojektowano jako pieszo-jezdne obsługujące parkingi. Między ciągami pieszymi, miejscami postojowymi oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu znajdują się krawężniki ukryte lub podniesione maksymalnie o 2 cm. Na początkach i końcach ciągów pieszych, przed zmianami funkcji ciągów komunikacyjnych wykonano kostkę dotykową w kolorze czerwonym. Na terenie działki przewidziano miejsca odpoczynku umożliwiające manewrowanie wózkiem. Miejsca te są wyposażone w ławki. W projekcie przewidziano 4 miejsca postojowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano je bezpośrednio przy dwóch budynkach, są oznaczone symbolem osoby niepełnosprawnej oraz pomalowane w kolorze niebieskim.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony wschodniej z podziałem na drzwi otwierane dwuskrzydłowe oraz rozsuwane dwuskrzydłowe. Drzwi rozsuwane otwierane będą za pomocą przycisku. Hol główny budynku stanowi strefę komunikacyjną obsługującą użytkowników oraz gości. Projektowaną windę obsługującą wszystkie kondygnacje umieszczono bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku, jak i przy szatni oraz toalecie dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na różnice wysokości na tej samej kondygnacji zaprojektowano w korytarzach pochylnie o nachyleniu poniżej 6%.

Na każdej kondygnacji zapewniono toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety wyposażono w: umywalkę, uchwyty ruchome z uchwytem na papier toaletowy, lustro z możliwością przechyłu z rączką, suszarkę do rąk ścienną, automatyczną, kosz na śmieci bez otwierania nożnego. Haczyki na dwóch różnych wysokościach.

Wszystkie kondygnacje ogólnodostępne zostały dostosowane do poruszania się i przebywania osób niepełnosprawnych. Wszystkie różnice w posadzkach zaznaczono zmianą kolorystyczną oraz punktami dotykowymi. Sale szkoleniową i konferencyjną dostosowano w zakresie jednego miejsca manewrowego dla wózka. Przewidziano swobodny dojazd do ławki, stołu.  Salę konferencyjno–szkoleniową na pierwszym piętrze dostosowano w pełnym zakresie dla osób niepełnosprawnych. W salach konferencyjnych i szkoleniowych zaprojektowano pętle indukcyjne mobilne. Oddane w obiekcie sale będą wykorzystywane w projekcie na potrzeby szkoleń dla studentów z niepełnosprawnościami.

Projektowany budynek ma układ oparty na rzucie prostokąta o ułożeniu korytarzy wzdłuż budynku. Dla łatwiejszej identyfikacji wizualnej kondygnacji zaproponowano zróżnicowanie kolorystyczne poziomów. Nad klamkami drzwi wejściowych do pomieszczeń przewidziano nazwy w alfabecie Braille’a. Tabliczki zawierające piktogramy, nazwy pomieszczeń zaprojektowano w sposób czytelny z dużym kontrastem tła i nadruku (tło jako sklejka z czarnym nadrukiem tekstu). Identyfikacja wizualna będzie spełniać wymagania mówiące o konieczności zastosowania odpowiednich oznaczeń zapewniających bezpieczeństwo w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wszystkie drzwi przeszklone do i w pomieszczeniach biurowych zostaną obklejone folią matową. Przeszklone drzwi kierunkowe do innych pomieszczeń zostaną obklejone grafikami matowymi zapewniającymi zarówno bezpieczeństwo poruszania się użytkowników, jak i informację wizualną.

Przed pochylniami w piwnicy oraz na parterze zaprojektowano elementy dotykowe w kontrastowym kolorze. Dodatkowo dla osób słabowidzących posadzka korytarzy, holu posiada tzw. „pas prowadzący” w kolorze kontrastowym do reszty posadzki. Tę samą zasadę zaproponowano z cokołami. Na posadzkach przed biegiem oraz na ostatnim stopniu zaprojektowano elementy dotykowe w kontrastowym kolorze.

Projekt rozbudowy oraz przebudowy uwzględnia dostosowanie budynku do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych. Dodatkowo zaprojektowano system sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami wizualno-głosowymi.

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zostało zaprojekowane zgodnie z wymogami Polskich Norm i przepisów wykonawczych w zakresie oświetlenia awaryjnego. W tym zakresie w budynku zostało zaprojektowane oświetlenie awaryjne korytarzy i dróg ewakuacyjnych oraz podświetlane znaki ewakuacyjne.

PIWNICA

Projektowana kondygnacja piwnicy została zaprojektowana jako układ pomieszczeń pomocniczych dla pomieszczeń biurowych i dydaktycznych, mieszczących się na wyższych kondygnacjach. Od strony północnej zostały umieszczone pomieszczenia laboratoryjne połączone funkcjonalnie z budynkiem przy ul. Ingardena 6 oraz pomieszczenia techniczne. Dodatkowo zaprojektowano zespół sanitariatów dla pracowników oraz szatnie. Kondygnacja obsługiwana jest przez dwie klatki schodowe oraz windę.

PARTER

Parter zaprojektowano jako zespół pomieszczeń biurowych wraz z holem. W strefie wejścia umieszczono szatnię/ portiernię oraz wydzieloną kawiarnię z wyjściem do ogrodu. Przy głównym wejściu przewidziano toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz windę. Z holu poprzez drzwi wchodzi się do korytarza będącego komunikacją (ewakuacją) między pomieszczeniami biurowymi.

PIERWSZE PIĘTRO

Pierwsze piętro – to od strony południowej hol, przy którym bezpośrednio znajduje się klatka schodowa, winda, zespół sanitariatów, sala konferencyjna/ wykładowa, sala szkoleniowa/wykładowa, sala obsługi petenta. Od strony południowo-wschodniej budynek połączony jest łącznikiem z budynkiem przy ul. Oleandry 2a. Od strony północnej budynek połączony jest z budynkiem średniowysokim (Ingardena 6). Od strony północnej zlokalizowano pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne oraz zespół sanitariatów dla pracowników. Połączenie budynku z budynkiem „Psychologii UJ” na każdej kondygnacji jest zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 60 i ścianami REI 120.

Budynek Centrum Wsparcia Dydaktyki stanie się w UJ wzorcem, jak planować inwestycje pod kątem projektowania uniwersalnego.

Poniżej zaprezentowano wizualizacje przykładowych pomieszczeń wewnątrz omawianego budynku.

Tekst powstał dzięki uprzejmości biura projektowego Koliber Studio. 

wizualizacja parteru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 1. Wizualizacja parteru.

wizualizacja pomieszczenia pomocniczego (holu) I piętra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 2. Wizualizacje pomieszczenia pomocniczego (holu) I piętra

Wizualizacja pomieszczenia pomocniczego (holu) I piętra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 3. Wizualizacje pomieszczenia pomocniczego (holu) I piętra

Wizualizacja przestrzeni biurowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 4. Wizualizacja przestrzeni biurowej

Wizualizacja przestrzeni biurowej (korytarz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 5. Wizualizacja przestrzeni biurowej (korytarz)