Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisz się na konsultacje indywidualne dla studentów i doktorantów UJ

Zapisz się na konsultacje indywidualne dla studentów i doktorantów UJ

Droga Studentko, Drogi Studencie UJ, przypominamy o możliwości udziału w konsultacjach indywidualnych z zakresu umiejętności studiowania. Konsultacje te są realizowane w ramach projektu UJ „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” (Przełamuj).

Dzięki tej formie kontaktu możecie otrzymać sprofilowane do Waszych potrzeb wsparcie. Jesteśmy otwarci na Wasze pytania dotyczące skutecznych sposobów studiowania lub przyswajania wiedzy. Obecnie działamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 w aplikacji Microsoft Teams.

Konsultacje są przewidziane dla studentek i studentów UJ oraz doktorantek i doktorantów UJ, którzy chcieliby:

  • nauczyć się korzystać z narzędzi do efektywnego uczenia się (mapy myśli, różne style notowania i czytania)
  • poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych
  • nauczyć się umiejętnie zarządzać czasem poświęconym na obowiązki i odpoczynek
  • rozbudzić w sobie kreatywność przydatną w zmierzeniu się z wyzwaniami akademickimi
  • rozwinąć kompetencje społeczne i komunikacyjne
  • poznać programy i aplikacje wspierające naukę (assistive technologies)
  • poprawić swoje metody studiowania.
ZAPISY

Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wybrać datę pierwszego spotkania. Datę pierwszego spotkania ustalicie za pomocą systemu rezerwacji, do którego link otrzymacie w mailu po wypełnieniu formularza. Prosimy o oczekiwanie na spotkanie z doradcą edukacyjnym w wybranym terminie. W razie braku możliwości wzięcia udziału w konsultacjach w podanym terminie, prosimy o wiadomość na adres: dorada@uj.edu.pl, najpóźniej dzień przed spotkaniem.

Studentów zainteresowanych udziałem w konsultacjach, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami uczestnictwa. 

Zasady uczestnictwa w konsultacjach

1. W konsultacjach biorą udział studenci (również studiów podyplomowych) i doktoranci z trudnościami w studiowaniu lub przyswajaniu wiedzy, zakwalifikowani do udziału na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

2. Liczba konsultacji to minimum 1, maksymalnie 4 spotkania. Liczbę konsultacji ustala doradca edukacyjny na pierwszej konsultacji. 

3. Terminy konsultacji będą ustalane wspólnie przez doradcę i studenta/doktoranta. Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00. Przewidziany czas na spotkanie: maksymalnie 60 minut.   

4. Obecnie konsultacje odbywają się w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams. W przyszłości, w zależności od sytuacji epidemicznej, możliwe będą spotkania stacjonarne w siedzibie DON UJ.

5. Wszystkie spotkania, niezależnie od przyjętej formy, odbywają się w warunkach zapewniających dyskrecję. 

6. Uczestnicy programu są zobowiązani do regularnego udziału w spotkaniach objętych programem.

7. Dopuszczalny limit nieobecności to jedna konsultacja. Przekroczenie tego limitu absencji będzie skutkować skreśleniem studenta/doktoranta z listy uczestników programu.

8. W przypadku, gdy uczestnik z minimum jednodniowym wyprzedzeniem poinformuje o braku możliwości udziału w konsultacji z powodu choroby lub ważnej sytuacji losowej, możliwe jest odwołanie spotkania i wyznaczenie nowego terminu. Odwołanie spotkania powinno nastąpić drogą mailową, bezpośrednio na adres dorada@uj.edu.pl lub na czat Dorada na MS Teams, najpóźniej do godz. 20.00 dnia poprzedzającego konsultację. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie decyzję każdorazowo podejmuje Kierownik projektu.

logotypy projektu: od lewej znak Funduszy Europejskich, flaga RP, UJ, UE

Konsultacje odbywają się w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza - Edukacja – Rozwój.