Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezultaty

projektu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezultaty projektu

Poniżej przedstawiamy opisy wybranych rezultatów projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój"

Aplikacja wspierająca naukę i pracę studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

Asystent akademicki to strona i aplikacja mające na celu wsparcie procesu nauki oraz pracę studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarówno strona jak i aplikacja składają się z 3 modułów: mapy myśli, tablice z zadaniami oraz edytor do tworzenia i modyfikowania notatek.
Mapy myśli, czyli wizualne notatki, umożliwiają notowanie i prezentowanie treści do nauki w sposób ułatwiający zapamiętywanie i późniejsze odpamiętywanie materiału. Stosowanie map myśli znacznie zwiększa efektywność pracy i nauki. Użytkownik ma możliwość tworzenia, zapisywania i edycji map.

W środku mapy myśli znajduje się słowo – klucz, od którego strzałkami odchodzą kolejne zagadnienia związane z głównym tematem. Mapę myśli można rozbudowywać do wielu poziomów zagnieżdżenia. Mapę można personalizować m.in. pod względem koloru dymków, tła i rozgałęzień, kroju pisma. Można również modyfikować jej wielkość. Gotową mapę myśli można wyeksportować do grafiki i zapisać ją na dysku. Dzięki opcji ”eksportuj”, można ją również przekształcić w konspekt w postaci punktów i podpunktów.

Funkcja edycji tekstów umożliwia tworzenie notatek w tradycyjny sposób. Podczas pracy z tekstem możemy go wygodnie edytować, wybierając wielkość, krój i kolor czcionki oraz kolor tła. Istnieje możliwość określenia wielkości interlinii i odstępu między znakami. Edytor posiada opcję pogrubienia, pochylenia, podkreślenia i skreślenia wybranego fragmentu tekstu. Program identyfikuje i podkreśla błędy ortograficzne, również w angielskiej wersji aplikacji. Możemy również importować dokumenty do edytora w formacie odt, doc, docx i txt. Edytor umożliwia tworzenie konspektu do 20. poziomu zagnieżdżenia a także jego eksport do map myśli.
Aplikacja posiada funkcję odczytywania tekstu w aplikacji za pomocą syntezatora głosu z możliwością śledzenia (zmiana koloru tła, wielkości czcionki lub/i koloru czcionki - zdefiniowanego przez użytkownika) czytanego przez syntezator tekstu.

Funkcja „speech to tekst” daje możliwość zapisywania dyktowanych wypowiedzi (zarówno dla języka polskiego jak i angielskiego).

Aplikacja ma umożliwić stworzenie, edycję i zapisanie mapy myśli; stworzenie, edycję i zapis tekstu w konspekcie nawet przy braku łączności z Internetem.

Listy zadań są opcją umożliwiającą zapisywanie wydarzeń i działań do wykonania . Lista zadań do zrobienia skorelowana jest z kalendarzem połączonym z twoją skrzynką uniwersytecką. Jej wartość użytkową wzbogacają monity dźwiękowe i tekstowe, przypominające o zbliżających się wydarzeniach lub pozycjach z listy, które należy wykonać. Istnieje możliwość wyboru funkcji „przypomnij mi później”. Wykonane zadania można odhaczyć lub usunąć.

Strona internetowa aplikacji mobilnej "Asystent dydaktyczny"

Google Play

 

więcej o Aplikacja wspierająca naukę i pracę studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zapraszamy do pobrania aplikacji NawigUJ

O aplikacji

NawigUJ to nowoczesna aplikacja, która ułatwia funkcjonowanie studentom i pracownikom z niepełnosprawnościami w obrębie budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowej informacji o dostępności architektonicznej budynków UJ, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową.

Aplikacja mobilna NawigUJ z AppStore

Aplikacja mobilna NawigUJ z GooglePlay

Główne funkcje

Nawigacja w czasie rzeczywistym. Znaczniki umieszczone w 28 budynkach UJ pomagają w poruszaniu się  i dostarczają informacji o danym miejscu. Tryb ogólny informuje o  dostępności architektonicznej budynku oraz występujących udogodnieniach i utrudnieniach.
Dwa tryby sprofilowane - dostosuj informacje do konkretnych potrzeb. W trybie sprofilowanym sposób formułowania informacji został odpowiednio dostosowany  dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Dla osób niewidomych znaczniki emitują sygnał dźwiękowy, który ułatwia poruszanie się w obrębie budynku.
Informacje o dostępności - sprawdź, czy budynek jest wyposażony w podjazd, windę, dostosowane toalety, pętle indukcyjną dla osób niedosłyszących, opisy w brajlu. Pełna informacja ułatwia planowanie trasy.

Dla kogo?

Dla studentów i pracowników UJ z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową. Przydatna także dla kadry akademickiej, dostarczająca informacji o dostępności architektonicznej budynków.

Korzyści

Zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami w obrębie infrastruktury UJ.
Podniesienie świadomości społeczności akademickiej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

NawigUJ to krok w stronę bardziej dostępnego środowiska uniwersyteckiego. Pobierz aplikację już dziś i wspieraj równość w dostępie do edukacji na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Aplikacja jest dostępna na smartfony wyposażone w system iOS oraz Android.

Aplikacja powstała dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.