Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia stacjonarne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia stacjonarne

Obecnie szkolenia te z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju prowadzone są zdalnie. Prosimy o zapoznanie się z zakładką Aktualne szkolenia.

Dla pracowników UJ

Szkolenia zdalne w zakresie adaptacji materiałów edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie sposób adaptacji materiałów dydaktycznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów do nauki języków obcych) do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Uczestnik będzie miał również okazję do zapoznania się z możliwościami oprogramowania pozwalającego osobom niewidomym i słabowidzącym na korzystanie z komputera, a także dowie się, z jakimi trudnościami spotykają się te osoby w przypadku materiałów niedostosowanych.

Planowany termin realizacji szkolenia: październik/listopad 2020, 2021, 2022 r.

 

Szkolenia zdalne w zakresie wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego osoby z niepełnosprawnościami.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane darmowe programy, które ułatwiają dostosowanie metod pracy lub studiowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Uczestnicy będą mogli poznać i przećwiczyć pracę na programach m.in. zamieniających tekst na mowę i mowę na tekst. Będą mogli zobaczyć, z jakich darmowych programów może korzystać osoba niewidoma i słabowidząca, oraz od czego zależy prawidłowy dostęp do dokumentów.

Planowany termin realizacji szkolenia: październik/listopad 2020, 2021, 2022 r.

 

Szkolenia e-learningowe w zakresie świadomości niepełnosprawności

Szkolenie zostanie przygotowane na platformie Moodle. Jego tematyka obejmie podstawowe informacje w zakresie rozumienia niepełnosprawności w duchu modelu społecznego i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, nieopresyjnego języka niepełnosprawności oraz stereotypów i schematów myślowych związanych z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami. Uczestnik będzie też mógł się zapoznać z podstawowymi trudnościami w dostępie do edukacji uniwersyteckiej, na jakie natrafiają osoby z różnymi z niepełnosprawnościami.

Planowany termin realizacji szkolenia: 2022 r.

 

Szkolenia e-learningowe na temat ewakuacji osób z niepełnosprawnościami

Szkolenie z zakresu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami dla prowadzących zajęcia w Uniwersytecie Jagiellońskim zostanie przygotowane na platformie Moodle. W szkoleniu tym przypomniane zostaną podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego, a następnie omówione procedury obowiązujące prowadzących zajęcia, którzy powinni współpracować przy organizacji ewakuacji studentów, w tym studentów z niepełnosprawnościami. Zaprezentowane zostaną też dobre praktyki w tym zakresie zaczerpnięte z doświadczeń innych instytucji (uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i USA).

Planowany termin realizacji szkolenia: 2022 r.

 

Szkolenia zdalne dla redaktorów witryn w Portalu UJ z dostosowania stron internetowych do aktualnych standardów WCAG 2.1.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć dostępną treść i jak rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy oraz podniosą swoją świadomość w zakresie obsługi komputera przez osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki zastosowaniu zasad zdobytych podczas szkolenia zostanie zwiększony komfort korzystania ze stron przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Planowany termin realizacji szkolenia: 2021 r.

Dla pracowników naukowych, administracji i biur ds. osób niepełnosprawnych spoza UJ

Proponujemy Państwu trzydniowy cykl szkoleniowy realizowany przez Uniwersytet Jagielloński. Tematyka oferowanych szkoleń jest przekrojowa i dotyczy wielu aspektów dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do udziału pracowników BON-ów i DON-ów z różnych miast w Polsce w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat edukacji włączającej oraz metod pracy ze studentami z niepełnosprawnościami w oparciu o zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do udziału w kursach również pracowników naukowych i administracyjnych, mających kontakt z osobami z niepełnosprawnościami lub zainteresowanych tematem dostosowania uczelni do potrzeb tej grupy. Mamy nadzieję, że oferowane szkolenia wpiszą się w Państwa potrzeby edukacyjne oraz pomogą w codziennej pracy ze studentami z niepełnosprawnościami w różnych środowiskach akademickich w całej Polsce.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem udziału w szkoleniu.

Zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe (w trakcie szkoleń stacjonarnych)

Zapisy

Osoby zdecydowane na udział w pełnym cyklu szkoleniowym prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Rekrutacja.

Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Program szkoleń:

1 dzień:  

1. Szkolenie ze świadomości niepełnosprawności - 4 godz. (Prowadząca: Małgorzata Perdeus-Białek)

Szkolenie będzie koncentrować się na konsekwencjach definiowania niepełnosprawności w duchu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, racjonalnej adaptacji, prawidłowej etykiecie językowej oraz zasadach savoir vivre w odniesieniu do osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

2. Szkolenie z wytycznych WCAG 2.1- 2 godz. (Prowadząca: Katarzyna Pyryt)

Szkolenie będzie zawierać podstawowe informacje na temat tworzenia dostępnych stron internetowych oraz omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez “nietechniczne” osoby redagujące treść. 

2 dzień: 

1. Szkolenie z zakresu wsparcia studenta z niepełnosprawnością – 4 godz. (Prowadzące: Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Zięba, Urszula Szczocarz)

Szkolenie prowadzone przez doradców edukacyjnych DON UJ będzie poświęcone narzędziom, omówieniu studiów przypadku i 7 zasad wsparcia edukacyjnego, a także temu, jaki wpływ ma konkretna niepełnosprawność na studiowanie (w szczególności niepełnosprawności: ruchowa, wzrokowa, słuchowa, zaburzenia psychiczne, zespół Aspergera, dysleksją).  Kluczowym elementem procesu wsparcia edukacyjnego jest ocena potrzeb studenta wynikających z jego sytuacji zdrowotnej oraz specyfiki studiów. Właściwe ustalenie tych potrzeb ściśle wiąże się z zapewnieniem studentowi równych praw w dostępie do kształcenia. Warsztaty zaprojektowane z myślą o pracownikach uczelni zajmujących się bezpośrednio wsparciem edukacyjnym studentów.  

2. Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników niepełnosprawnych – 2 godz. (Prowadząca: Joanna Dzięglewska)

Szkolenie będzie obejmować m.in. programy: 

 • Typu “speech to text”  zamieniające mowę na tekst, 
 • Typu “text to speech” zamieniające tekst na mowę, 
 • Umożliwiających stworzenie pliku dźwiękowego z posiadanego tekstu, 
 • Wspierające pracę z tekstem osobom z dysleksją, 
 • Umożliwiające tworzenie map myśli, 
 • NVDA udźwiękawiający komputer osoby niewidomej i słabowidzącej. 

Jeśli wszyscy uczestnicy szkolenia wyrażą takie zainteresowanie, możliwe będzie dostosowanie szkolenia do szczególnych wymagań grupy. Zakres może obejmować sprzęt lub oprogramowanie specjalistyczne posiadane przez uczestników szkolenia.   

3 dzień: 

1. Szkolenie z zakresu dostosowywania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku – 3 godz. (Prowadząca: Katarzyna Pyryt)

Na szkoleniu przedstawiony zostanie sposób adaptacji najczęściej występujących typów tekstów ze szczególnym uwzględnieniem podręczników do nauki języków obcych. Ponadto, w terminie do 1 miesiąca od daty odbycia szkolenia, każdy jego uczestnik będzie mógł skonsultować ze specjalistą DON dostępność do 3 stron A4 tekstu zaadaptowanego na potrzeby własnej uczelni.  

2. Szkolenie z zakresu adaptowania grafik do potrzeb o​sób niewidomych i słabowidzących – 2 godz. (Prowadząca: Joanna Dzięglewska)

Szkolenie będzie obejmować zasady opracowywania grafiki dostępnej dla studentów niewidomych i słabowidzących. W szkoleniu będzie położony szczególny nacisk na tworzenie materiałów wypukłych. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli na podstawie omawianych zasad stworzyć własną adaptację grafiki do formy wypukłej. 

3. Szkolenie z zakresu bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami – 1 godz. (Prowadząca: Małgorzata Perdeus-Białek)

Szkolenie dotyczyć będzie najlepszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w sytuacji zagrożenia. Przedstawione zostaną przykłady zastosowania sprzętu oraz instrukcji ewakuacyjnych wykorzystywanych w Polsce i na  świecie.   

  

Dla studentów UJ

Drodzy Studenci,

jeśli obserwujecie u siebie:

 • trudności w uczeniu się czy koncentracji, które wpływają na wywiązywanie się z obowiązków studenckich i obniżenie Waszego potencjału
 • pojawiające się uczucie bezsilności w obliczu ogarniającego Was stresu
 • brak pomysłów na to, jak efektywnie przyswajać wiedzę
 • chaos w sporządzaniu notatek z zajęć
 • brak umiejętności zarządzania czasem
 • zamęt w głowie spowodowany nadmiarem zadań akademickich

 … ten cykl szkoleń jest właśnie dla Was!

W ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” przygotowaliśmy cykl warsztatów, z których dowiecie się, jak zapanować nad stresem, nauczycie się, jak robić solidne i uporządkowane notatki oraz odnajdziecie równowagę między codziennymi obowiązkami a odpoczynkiem. Warsztaty dodadzą Wam potrzebnej energii do działania oraz rozbudzą Waszą wyobraźnię i kreatywność, które z pożytkiem wykorzystacie podczas studiowania.  Nauczymy Was, jak rozsądnie zarządzać czasem przeznaczonym na naukę, kiedy i w jaki sposób robić przerwy na relaks.

Przełamuj obawy, nie zwlekaj i zapisz się już dziś, a do Twojego życia studenckiego zawita spokój.

W ramach cyklu szkoleń odbędą się warsztaty o tematyce:
  1.  Radzenie sobie ze stresem
  2.  Narzędzia do efektywnego uczenia się
  3.  Efektywne zarządzanie czasem
  4.  Kreatywność

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia znajduje się na stronie Rekrutacja.

Wyrażając chęć wzięcia udziału w szkoleniu, uczestnik decyduje się na cały cykl szkoleniowy (możliwa jest nieobecność na 1 warsztacie).

Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza - Edukacja – Rozwój.