Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia stacjonarne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia stacjonarne

Obecnie szkolenia te z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju prowadzone są zdalnie. Prosimy o zapoznanie się z zakładką Aktualne szkolenia.

Szkolenia zdalne w zakresie adaptacji materiałów edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie sposób adaptacji materiałów dydaktycznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów do nauki języków obcych) do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Uczestnik będzie miał również okazję do zapoznania się z możliwościami oprogramowania pozwalającego osobom niewidomym i słabowidzącym na korzystanie z komputera, a także dowie się, z jakimi trudnościami spotykają się te osoby w przypadku materiałów niedostosowanych.

Termin realizacji szkolenia: październik/listopad 2020, 2021, 2022 r.

 

Szkolenia zdalne w zakresie wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego osoby z niepełnosprawnościami.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane darmowe programy, które ułatwiają dostosowanie metod pracy lub studiowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Uczestnicy będą mogli poznać i przećwiczyć pracę na programach m.in. zamieniających tekst na mowę i mowę na tekst. Będą mogli zobaczyć, z jakich darmowych programów może korzystać osoba niewidoma i słabowidząca, oraz od czego zależy prawidłowy dostęp do dokumentów.

Termin realizacji szkolenia: październik/listopad 2020, 2021, 2022 r.

 

Szkolenia e-learningowe w zakresie świadomości niepełnosprawności

Szkolenie zostanie przygotowane na platformie Moodle. Jego tematyka obejmie podstawowe informacje w zakresie rozumienia niepełnosprawności w duchu modelu społecznego i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, nieopresyjnego języka niepełnosprawności oraz stereotypów i schematów myślowych związanych z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami. Uczestnik będzie też mógł się zapoznać z podstawowymi trudnościami w dostępie do edukacji uniwersyteckiej, na jakie natrafiają osoby z różnymi z niepełnosprawnościami.

Planowany termin realizacji szkolenia: 2022 r.

 

Szkolenia e-learningowe na temat ewakuacji osób z niepełnosprawnościami

Szkolenie z zakresu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami dla prowadzących zajęcia w Uniwersytecie Jagiellońskim zostanie przygotowane na platformie Moodle. W szkoleniu tym przypomniane zostaną podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego, a następnie omówione procedury obowiązujące prowadzących zajęcia, którzy powinni współpracować przy organizacji ewakuacji studentów, w tym studentów z niepełnosprawnościami. Zaprezentowane zostaną też dobre praktyki w tym zakresie zaczerpnięte z doświadczeń innych instytucji (uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i USA).

Planowany termin realizacji szkolenia: 2022 r.

 

Szkolenia zdalne dla redaktorów witryn w Portalu UJ z dostosowania stron internetowych do aktualnych standardów WCAG 2.1.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć dostępną treść i jak rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy oraz podniosą swoją świadomość w zakresie obsługi komputera przez osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki zastosowaniu zasad zdobytych podczas szkolenia zostanie zwiększony komfort korzystania ze stron przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Więcej o szkoleniach w zakładce Szkolenia online

Proponujemy Państwu trzydniowy cykl szkoleniowy realizowany przez Uniwersytet Jagielloński. Tematyka oferowanych szkoleń jest przekrojowa i dotyczy wielu aspektów dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do udziału pracowników BON-ów i DON-ów z różnych miast w Polsce w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat edukacji włączającej oraz metod pracy ze studentami z niepełnosprawnościami w oparciu o zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do udziału w kursach również pracowników naukowych i administracyjnych, mających kontakt z osobami z niepełnosprawnościami lub zainteresowanych tematem dostosowania uczelni do potrzeb tej grupy. Mamy nadzieję, że oferowane szkolenia wpiszą się w Państwa potrzeby edukacyjne oraz pomogą w codziennej pracy ze studentami z niepełnosprawnościami w różnych środowiskach akademickich w całej Polsce.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem udziału w szkoleniu.

Zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe (w trakcie szkoleń stacjonarnych)

Zapisy

Osoby zdecydowane na udział w pełnym cyklu szkoleniowym prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Rekrutacja.

Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Program szkoleń:

1 dzień:  

1. Szkolenie ze świadomości niepełnosprawności - 4 godz. (Prowadząca: Małgorzata Perdeus-Białek)

Szkolenie będzie koncentrować się na konsekwencjach definiowania niepełnosprawności w duchu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, racjonalnej adaptacji, prawidłowej etykiecie językowej oraz zasadach savoir vivre w odniesieniu do osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

2. Szkolenie z wytycznych WCAG 2.1- 2 godz. (Prowadząca: Katarzyna Pyryt)

Szkolenie będzie zawierać podstawowe informacje na temat tworzenia dostępnych stron internetowych oraz omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez “nietechniczne” osoby redagujące treść. 

2 dzień: 

1. Szkolenie z zakresu wsparcia studenta z niepełnosprawnością – 4 godz. (Prowadzące: Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Zięba, Urszula Szczocarz)

Szkolenie prowadzone przez doradców edukacyjnych DON UJ będzie poświęcone narzędziom, omówieniu studiów przypadku i 7 zasad wsparcia edukacyjnego, a także temu, jaki wpływ ma konkretna niepełnosprawność na studiowanie (w szczególności niepełnosprawności: ruchowa, wzrokowa, słuchowa, zaburzenia psychiczne, zespół Aspergera, dysleksją).  Kluczowym elementem procesu wsparcia edukacyjnego jest ocena potrzeb studenta wynikających z jego sytuacji zdrowotnej oraz specyfiki studiów. Właściwe ustalenie tych potrzeb ściśle wiąże się z zapewnieniem studentowi równych praw w dostępie do kształcenia. Warsztaty zaprojektowane z myślą o pracownikach uczelni zajmujących się bezpośrednio wsparciem edukacyjnym studentów.  

2. Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników niepełnosprawnych – 2 godz. (Prowadząca: Joanna Dzięglewska)

Szkolenie będzie obejmować m.in. programy: 

 • Typu “speech to text”  zamieniające mowę na tekst, 
 • Typu “text to speech” zamieniające tekst na mowę, 
 • Umożliwiających stworzenie pliku dźwiękowego z posiadanego tekstu, 
 • Wspierające pracę z tekstem osobom z dysleksją, 
 • Umożliwiające tworzenie map myśli, 
 • NVDA udźwiękawiający komputer osoby niewidomej i słabowidzącej. 

Jeśli wszyscy uczestnicy szkolenia wyrażą takie zainteresowanie, możliwe będzie dostosowanie szkolenia do szczególnych wymagań grupy. Zakres może obejmować sprzęt lub oprogramowanie specjalistyczne posiadane przez uczestników szkolenia.   

3 dzień: 

1. Szkolenie z zakresu dostosowywania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku – 3 godz. (Prowadząca: Katarzyna Pyryt)

Na szkoleniu przedstawiony zostanie sposób adaptacji najczęściej występujących typów tekstów ze szczególnym uwzględnieniem podręczników do nauki języków obcych. Ponadto, w terminie do 1 miesiąca od daty odbycia szkolenia, każdy jego uczestnik będzie mógł skonsultować ze specjalistą DON dostępność do 3 stron A4 tekstu zaadaptowanego na potrzeby własnej uczelni.  

2. Szkolenie z zakresu adaptowania grafik do potrzeb o​sób niewidomych i słabowidzących – 2 godz. (Prowadząca: Joanna Dzięglewska)

Szkolenie będzie obejmować zasady opracowywania grafiki dostępnej dla studentów niewidomych i słabowidzących. W szkoleniu będzie położony szczególny nacisk na tworzenie materiałów wypukłych. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli na podstawie omawianych zasad stworzyć własną adaptację grafiki do formy wypukłej. 

3. Szkolenie z zakresu bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami – 1 godz. (Prowadząca: Małgorzata Perdeus-Białek)

Szkolenie dotyczyć będzie najlepszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w sytuacji zagrożenia. Przedstawione zostaną przykłady zastosowania sprzętu oraz instrukcji ewakuacyjnych wykorzystywanych w Polsce i na  świecie.   

  

Drodzy Studenci,

jeśli obserwujecie u siebie:

 • trudności w uczeniu się czy koncentracji, które wpływają na wywiązywanie się z obowiązków studenckich i obniżenie Waszego potencjału
 • pojawiające się uczucie bezsilności w obliczu ogarniającego Was stresu
 • brak pomysłów na to, jak efektywnie przyswajać wiedzę
 • chaos w sporządzaniu notatek z zajęć
 • brak umiejętności zarządzania czasem
 • zamęt w głowie spowodowany nadmiarem zadań akademickich

 … ten cykl szkoleń jest właśnie dla Was!

W ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” przygotowaliśmy cykl warsztatów, z których dowiecie się, jak zapanować nad stresem, nauczycie się, jak robić solidne i uporządkowane notatki oraz odnajdziecie równowagę między codziennymi obowiązkami a odpoczynkiem. Warsztaty dodadzą Wam potrzebnej energii do działania oraz rozbudzą Waszą wyobraźnię i kreatywność, które z pożytkiem wykorzystacie podczas studiowania.  Nauczymy Was, jak rozsądnie zarządzać czasem przeznaczonym na naukę, kiedy i w jaki sposób robić przerwy na relaks.

Przełamuj obawy, nie zwlekaj i zapisz się już dziś, a do Twojego życia studenckiego zawita spokój.

W ramach cyklu szkoleń odbędą się warsztaty o tematyce:
  1.  Radzenie sobie ze stresem
  2.  Narzędzia do efektywnego uczenia się
  3.  Efektywne zarządzanie czasem
  4.  Kreatywność
 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia znajduje się na stronie Rekrutacja.

Wyrażając chęć wzięcia udziału w szkoleniu, uczestnik decyduje się na cały cykl szkoleniowy (możliwa jest nieobecność na 1 warsztacie).

Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza - Edukacja – Rozwój.