Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniach! 

Trwa rekrutacja na cykl szkoleń online „Przełamuj obawy”. Szczegóły na stronie Szkolenia online dla studentów UJ.

W razie jakichkolwiek pytań, napisz do nas: rekrutacja.przelamuj@uj.edu.pl lub zadzwoń: 12 663 38 53.

Trwa rekrutacja na szkolenia, które odbędą się w lutym, marcu i kwietniu 2023. Szczegóły w zakładce Szkolenia online. 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: e-mail: przelamuj@uj.edu.pl  tel. 12 663 43 40, tel. 12 663 38 53.

Rekrutacja na szkolenia zdalne, przekazujące wiedzę i umiejętności na temat metod pracy ze studentem z niepełnosprawnością dla nauczycieli akademickich UJ, zakończyła się.

  • Szkolenie zdalne w zakresie wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników UJ
  • Szkolenie zdalne w zakresie dostosowania materiałów edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Szkolenia są kierowane do nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachęcamy do udziału w szkoleniach zwłaszcza tych z Państwa, którzy mają lub mogą mieć kontakt ze studentami z niepełnosprawnością. Udział w szkoleniach przyczyni się do podniesienia kompetencji kadry akademickiej w zakresie świadomości niepełnosprawności oraz jakości prowadzonych zajęć.

Więcej informacji w zakładce Szkolenia online.

Rekrutacja na szkolenia dla redaktorów Portalu UJ zakończyła się.

Prosimy śledzić zakładkę Szkolenia online -> dla pracowników UJ.

W razie jakichkolwiek pytań, napisz do nas: przelamuj@uj.edu.pl lub zadzwoń: 12 663 38 53, 12 663 43 40.

Szkolenia dla studentów – wzory dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy - szkolenia dla studentów

Regulamin rekrutacji - szkolenia dla studentów

Formularz rekrutacyjny - szkolenia dla studentów

Oświadczenie o przystąpieniu do projektu - szkolenia dla studentów

Oświadczenie kandydata projektu - klauzula informacyjna - szkolenia dla studentów

Efekty kształcenia dla zadania nr 5: Program szkoleniowy dla studentów z umiejętności uczenia się i realizacji potencjału

Oświadczenie uczestnika projektu - szkolenia dla studentów

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - szkolenia dla studentów 

Wymagania techniczne dla uczestnika szkoleń - szkolenia dla studentów

Szkolenia dla pracowników uczelni spoza UJ – wzory dokumentów:

Regulamin rekrutacji - szkolenia dla pracowników uczelni spoza UJ

Formularz rekrutacyjny - szkolenia dla pracowników uczelni spoza UJ

Oświadczenie o przystąpieniu do projektu - szkolenia dla pracowników uczelni spoza UJ

Efekty kształcenia uczestników projektu w ramach zadania nr 4: Szkolenia dla projektów mini i midi

Oświadczenie kandydata projektu - klauzula informacyjna - szkolenia dla pracowników uczelni spoza UJ

Oświadczenie uczestnika projektu - szkolenia dla pracowników uczelni spoza UJ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - szkolenia dla pracowników uczelni spoza UJ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wersja dostępna) - szkolenia dla pracowników uczelni spoza UJ

Wymagania techniczne dla uczestnika szkoleń - szkolenia dla pracowników uczelni spoza UJ

Szkolenia dla pracowników UJ - wzory dokumentów:

  • Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników:

Regulamin Rekrutacji - Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny - wzór - Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników

Załącznik nr 1a: Oświadczenie Kandydata Projektu - Klauzula Informacyjna- wzór - Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników

Załącznik 1b: Efekty kształcenia - Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników

Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika Projektu – wzór - Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników

Załącznik nr 3: Oświadczenie o przystąpieniu do Projektu – wzór - Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników

Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – wzór - Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników

Wymagania techniczne dla uczestnika szkoleń - Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników

  • Szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku:

Regulamin Rekrutacji - Szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny - wzór - Szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Załącznik nr 1a: Oświadczenie Kandydata Projektu - Klauzula Informacyjna - wzór - Szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Załącznik 1b: Efekty kształcenia - Szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika Projektu – wzór - Szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Załącznik nr 3: Oświadczenie o przystąpieniu do Projektu – wzór - Szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – wzór - Szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Wymagania techniczne dla uczestnika szkoleń - Szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Szkolenie dla redaktorów portalu UJ - zad. 7

Załącznik nr 1 i 1a: Formularz rekrutacyjny – wzór i Oświadczenie Kandydata Projektu – Klauzula Informacyjna - wzór - szkolenie dla redaktorów portalu UJ

Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika Projektu – wzór - szkolenie dla redaktorów portalu UJ

Załącznik nr 3: Oświadczenie o przystąpieniu do Projektu – wzór -  szkolenie dla redaktorów portalu UJ

Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – wzór - szkolenie dla redaktorów portalu UJ

Regulamin - szkolenie dla redaktorów portalu UJ

Wymagania techniczne dla uczestnika szkoleń - szkolenie dla redaktorów portalu UJ