Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia dla pracowników UJ

Zachęcamy pracowników naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego do udziału w naszej ofercie szkoleniowej.  

Szkolenie zdalne w zakresie wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników UJ

Szkolenie zdalne w zakresie wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników UJ

Szkolenie jest kierowane do nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zachęcamy do udziału w szkoleniach zwłaszcza tych z Państwa, którzy mają lub mogą mieć kontakt ze studentami z niepełnosprawnością. Udział w szkoleniach przyczyni się do podniesienia kompetencji kadry akademickiej w zakresie świadomości niepełnosprawności oraz jakości prowadzonych zajęć.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane darmowe programy, które ułatwiają dostosowanie metod pracy lub studiowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy będą mogli poznać i przećwiczyć pracę na programach m.in. zamieniających tekst na mowę i mowę na tekst. Będą mogli zobaczyć, z jakich darmowych programów może korzystać osoba niewidoma i słabowidząca, oraz od czego zależy dostępność dokumentów.

Prowadząca: Joanna Dzięglewska, DON UJ

Termin szkolenia: 2 grudnia 2020 w godz. 10.00 – 12.30

Uprzejmie informujemy, że termin rekrutacji może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od dostępności miejsc na szkoleniach. O wszelkich zmianach będziemy informować na tej stronie.

Proponowane szkolenia odpowiadają na wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Program szkolenia:

  • Przegląd darmowych programów zamieniających mowę na tekst, dostępnych dla studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
  • Ćwiczenia z darmowymi programami zamieniającymi tekst na mowę. 
  • Funkcje wspierające osoby z niepełnosprawnością, dostępne na wybranych systemach operacyjnych: Windows 10, macOS, Android. 
  • Działanie czytnika ekranu. Przegląd najbardziej popularnych darmowych screen reader’ów. 
  • Przegląd darmowych programów wspierających organizację czasu pracy, dostępnych dla studentów i pracowników UJ. 
  • Ćwiczenia w tworzeniu prostych dokumentów tekstowych dostępnych dla osób korzystających z czytnika ekranu. 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: e-mail: przelamuj@uj.edu.pl  tel. 12 663 43 55.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w szkoleniu.

Szkolenia realizowane są przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolenie zdalne w zakresie dostosowania materiałów edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Szkolenie zdalne w zakresie dostosowania materiałów edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Szkolenie jest kierowane do nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia ze studentami na Uniwersytecie JagiellońskimZachęcamy do udziału w szkoleniach zwłaszcza tych z Państwa, którzy mają lub mogą mieć kontakt ze studentami z niepełnosprawnością. Udział w szkoleniach przyczyni się do podniesienia kompetencji kadry akademickiej w zakresie świadomości niepełnosprawności oraz jakości prowadzonych zajęć. 

W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie sposób adaptacji materiałów dydaktycznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów do nauki języków obcych) do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Uczestnik będzie miał również okazję do zapoznania się z możliwościami oprogramowania pozwalającego osobom niewidomym i słabowidzącym na korzystanie z komputera, a także dowie się, z jakimi trudnościami spotykają się te osoby w przypadku materiałów niedostosowanych.

Prowadząca: Katarzyna Pyryt, DON UJ

Termin szkolenia: 4 grudnia 2020 w godz. 10.00 – 11.45

Uprzejmie informujemy, że termin rekrutacji może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od dostępności miejsc na szkoleniach. O wszelkich zmianach będziemy informować na tej stronie.

Proponowane szkolenia odpowiadają na wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Program szkolenia:

  • Materiały dostępne, czyli jakie?  
  • Przegląd najczęściej stosowanych technologii umożliwiających pracę z tekstem osobom niewidomym i słabowidzącym. 
  • Metody dostosowywania materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów do nauki języków obcych. 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: e-mail: przelamuj@uj.edu.pl  tel. 12 663 43 55.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w szkoleniu.

Szkolenia realizowane są przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolenia zdalne dla redaktorów witryn w Portalu UJ z dostosowania stron internetowych do aktualnych standardów WCAG 2.1.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć dostępną treść i jak rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy oraz podniosą swoją świadomość w zakresie obsługi komputera przez osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki zastosowaniu zasad zdobytych podczas szkolenia zostanie zwiększony komfort korzystania ze stron przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Planowany termin realizacji szkolenia: 2021 r.