Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność

na rynku pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność na rynku pracy

Dostępność na rynku pracy

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami popularnonaukowymi powstałymi w efekcie spotkań eksperckich oraz wizyt studyjnych i prowadzonych działań menadżerów ds. dostępności w ramach think tanku „Narzędzia dla dostępności miejsc pracy”.

Opublikowane artykuły dotyczą tematycznie zagadnień związanych z dostępnością i wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Są one przygotowane przez ekspertów współpracujących z takimi osobami, także ze środowiska biznesu i są rezultatem wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i prowadzonych dyskusji.
Pliki do pobrania
docx
Specjaliści ds. dostępności .DOCX
pdf
Specjaliści ds. dostępności .PDF
docx
Oswajanie niepełnosprawności w procesie rekrutacji. DOCX
pdf
Oswajanie niepełnosprawności w procesie rekrutacji. PDF
docx
Absolwenci/tki z niepełnosprawnościami - perspektywa doradczyni zawodowej .DOCX
pdf
Absolwenci/tki z niepełnosprawnościami - perspektywa doradczyni zawodowej .PDF
docx
Kompetencje przyszłości (DOCX)
pdf
Kompetencje przyszłości (PDF)
docx
Włączanie niepełnosprawności w biznesie (DOCX)
pdf
Włączanie niepełnosprawności w biznesie (PDF)
docx
Niepełnosprawność w świetle stereotypów (DOCX)
pdf
Niepełnosprawność w świetle stereotypów (PDF)
docx
Satysfakcja z pracy a niepełnosprawność (DOCX)
pdf
Satysfakcja z pracy a niepełnosprawność (PDF)
pdf
Osoby z niepełnosprawnościami w oficjalnych statystykach (PDF)
docx
Osoby z niepełnosprawnościami w oficjalnych statystykach (Word)
pdf
Kompetencje osób z niepełnosprawnościami (PDF)
docx
Kompetencje osób z niepełnosprawnościami (Word)
pdf
Sytuacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami (PDF)
docx
Sytuacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami (Word)
pdf
Postępowanie w sytuacji braku zapewnienia dostępności (PDF)
docx
Postępowanie w sytuacji braku zapewnienia dostępności (Word)
pdf
Rozwój e-administracji a wykluczenie cyfrowe osób starszych (PDF)
docx
Rozwój e-administracji a wykluczenie cyfrowe osób starszych (Word)
pdf
Uprawnienia pracodawcy do przetwarzania danych wrażliwych o stanie zdrowia pracownika (PDF)
docx
Uprawnienia pracodawcy do przetwarzania danych wrażliwych o stanie zdrowia pracownika (Word)
pdf
Rola pracodawców w tworzeniu programów studiów (PDF)
docx
Rola pracodawców w tworzeniu programów studiów (Word)
pdf
Dobre praktyki polityk publicznych wspierających osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy cz. 1 (PDF)
docx
Dobre praktyki polityk publicznych wspierających osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy cz. 1 (Word)
pdf
Dobre praktyki polityk publicznych wspierających osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy cz. 2 (PDF)
docx
Dobre praktyki polityk publicznych wspierających osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy cz. 2 (Word)
pdf
Osoby nieneurotypowe na rynku pracy (PDF)
docx
Osoby nieneurotypowe na rynku pracy (Word)
pdf
Struktura jednostek UJ świadczących wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami (PDF)
docx
Struktura jednostek UJ świadczących wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami (Word )
pdf
Dobrostan w pracy (PDF)
docx
Dobrostan w pracy (Word)